Logo tl Pangkalahatang Mag-abuloy

PangkalahatangBaguhin

Annual Stan Raper Award Program

 

Hunyo 18, 2017

Sa partikular na huling dekada, si Stan Raper (1961-2017) ay naging isang ngiti at palaging pinagmumulan ng inspirasyon para sa aming koponan na gumagabay sa aming mga aksyon upang mapadali ang pagkilala at paggalang sa karapatan ng mga migranteng manggagawa sa pangunahing kalayaan at ang kanilang karapatan sa mental na kalayaan. at pisikal na kalusugan at kaligtasan.

Sa kontekstong ito, ipinagmamalaki ng MigrantWorkersRights - Canada na ilunsad ngayon ang Annual Stan Raper Award Program. Sa pamamagitan ng programang ito, ang MigrantWorkersRights-Canada ay magkakaloob bawat taon ng $1000 sa (mga) indibidwal o organisasyon na nagsusumite sa coordination_canada@migrantworkersrights.net pagsapit ng Hunyo 18 ng kanilang ulat sa fieldwork tungkol sa mga paglabag sa karapatang naranasan ng mga migranteng manggagawang pang-agrikultura sa Canada.

Sa programang ito, umaasa kaming pararangalan, kahit sa maliit na paraan, ang ganap na kabayanihan na pamana ni Stan.